over mij

Drs Els A. Groeneweg, draadgever

Met Draad, opgericht in januari 2008, werk ik vanuit volstrekte onafhankelijkheid met mensen die echt iets willen veranderen.Vaak krijg ik waardering voor mijn beweeglijke analytische geest en men vindt mij zeer benaderbaar.

Ik ben bedrijfseconoom (Erasmus Universiteit), organisatie- en veranderkundige. Sinds 1989 ben ik actief bij het begeleiden van organisatieverandering, beleid & begrotingsprocessen, projectbegeleiding en (interim)management, vooral in de gezondheidszorg. Vóór Draad was ik 12 jaar lang partner bij EMG Partners en haar voorlopers.  Vele (directies) van ziekenhuizen, revalidatie-instellingen en medisch specialisten heb ik met raad en daad terzijde gestaan. Voorbeelden zijn:

 • interim-directie orthopedische instrumentenmakerij
  + verkoop daarvan
 • manager planning & control en coordinator van de
  begrotingscyclus van een academisch ziekenhuis
  (800 miljoen omzet)
 • efficiënter maken van zorgprocessen
 • inkomensharmonisatietrajecten van medisch
  specialisten: in opdracht van de voltallige vereniging
  van vrijgevestigd specialisten komen tot een meer
  gelijke verdeling van inkomens tussen de specialisten
  werkzaam binnen 1 ziekenhuis.
 • samenwerking tussen – en fusie van maatschappen
  van medisch specialisten
 • fusie en integratie van facilitaire bedrijven en van
  laboratoria na fusie van ziekenhuizen
 • manager epilepsiecentrum
 • diverse bezuinigingsoperaties
 • toekomstscenario’s en commercialisering
  ziekenhuizen/ziekenhuisafdelingen
 • advisering en coaching huisartsen

Als voorbeelden van de scholing in persoonlijke begeleiding bij veranderingsprocessen noem ik

 • de trainingen Consulting Skills en Effectiever Beïnvloeden
  van de Associatie voor OrganisatieOntwikkeling
 • de jaargang Procesbegeleiding en de driejarige opleiding
  Arbeid & Persoonlijkheid bij Multidimens
 • de 20-daagse Leergang Interventiekunde (denkadviseren)
  van  het IGOP/Edu Feltmann
 • de opleiding tot NMI-mediator bij Merlijn

Een volledig CV kunt u opvragen.